Barça 113 Setembre - Octubre del 2022 - Page 85

Segona fase de les obres d ’ urbanització exterior

Paral·lelament , al voltant de l ’ Estadi també hi ha en curs actuacions relatives a la Modificació del Pla General Metropolità i , en aquest sentit , ja ha començat la segona fase de les obres d ’ urbanització del carrer Menéndez Pelayo . Es tracta d ’ una de les actuacions derivades del nou planejament de la zona i del projecte d ’ urbanització treballats conjuntament pel Club i l ’ Ajuntament de Barcelona , veïnat i entitats de l ’ entorn per crear un gran espai obert al voltant de l ’ Estadi , eliminar la tanca exterior i els desnivells que hi ha ara i renovar i ampliar els carrers de l ’ entorn per reordenar l ’ accés rodat i de vianants .
Amb la reforma de Menéndez Pelayo s ’ intervindran més de 22.000 m 2 , dels quals més de 4.000 seran zones verdes . Hi haurà un carril de circulació per sentit i un cordó de serveis , i les voreres seran amples i suposaran una novetat important , ja que actualment al costat del cementiri no n ’ hi ha . Es col·locarà mobiliari urbà nou , 21 bancs de fusta de tres metres de longitud i 16 cadires de fusta de 60 centímetres , a més d ’ un nou sistema d ’ il · luminació més eficaç i amb major rendiment que l ’ actual . També es col·locaran un total de 65 arbres .
Per afavorir la mobilitat sostenible s ’ habilitarà un nou carril bici al llarg de tot el carrer que s ’ unirà amb el de l ’ avinguda de Joan XXIII . A més , el carril bici s ’ allargarà
Amb la reforma de Menéndez Pelayo , s ’ intervindran 22.000 m 2 , dels quals 4.000 seran zones verdes
Per afavorir la mobilitat sostenible , s ’ habilitarà un nou carril bici al llarg de tot el carrer que s ’ unirà amb Joan XXIII
a través de l ’ avinguda i fins a la plaça de Pius XII , de manera que la connexió des de Menéndez Pelayo arribarà fins a la Diagonal . També es faran adaptacions a la rotonda de l ’ avinguda Joan XXIII amb Menéndez Pelayo , amb una nova geometria que afavorirà la circulació dels vehicles , i es finalitzarà una franja enjardinada al costat de la Masia , i es donaran així per finalitzades les feines a l ’ avinguda Joan XXIII .
La intervenció al carrer Mendéndez Pelayo suposa un pas més en el desenvolupament de la reordenació urbanística de l ’ entorn del Camp Nou i l ’ execució de l ’ Espai Barça , i se suma a la primera fase de reurbanització ja executada a l ’ avinguda de Joan XXIII , entre el mateix carrer de Menéndez Pelayo i el de Martí i Franquès . En aquest sentit , es renovaran més d ’ 11 hectàrees d ’ espai públic , a càrrec del Club i en coordinació amb els equips tècnics municipals , amb l ’ objectiu de generar un nou espai ciutadà de qualitat , amb més zones verdes i nous carrils bici .
Segons el calendari previst , el conjunt dels treballs finalitzaran al febrer del 2023 . Els accessos als serveis funeraris , comitives fúnebres i aparcament del tanatori de les Corts estaran permesos tant durant com després de les obres . n