Barça 112 Juny - Juliol del 2022 | Page 22

30 ANYS DE WEMBLEY
30 ANYS DE WEMBLEY

RECORDANT LA PRIMERA

ALBERT FIBLA FOTOS : © FC BARCELONA / GERMÁN PARGA / HORACIO SEGUÍ