Barça 112 Juny - Juliol del 2022 | Page 105

Lorem ipsum Sam , odisciendus voluptatur

Les 604 propostes mostren l ’ interès per participar en les decisions del Club

Un cop acabat el termini d ’ un mes marcat per al procés participatiu , el Club ha rebut un total de 604 suggeriments , idees o propostes per part dels socis , sòcies i altres col·lectius blaugrana . Un cop rebudes totes aquestes propostes , la Comissió per la Reforma dels Estatuts , que ja porta temps treballant en la nova carta magna del Club , és l ’ encarregada de valorar tots els suggeriments rebuts i veure la viabilitat que poden tenir per ser inclosos d ’ una manera o una altra dins els articles que configuraran els nous Estatuts del FC Barcelona . La resposta aconseguida en aquest procés evidencia un interès del col · lectiu social blaugrana a participar en les decisions del Club . Les propostes mostren un interès rellevant sobre el correcte ús dels abonaments i la configuració de mesures que impliquin més assistència i més presència de socis i sòcies en els partits . En aquest marc , també es defensa el plantejament de noves mesures i normes per pal·liar l ’ absentisme que es viu actualment en molts dels partits que se celebren a l ’ Estadi . Un altre aspecte que apareix és el relatiu a la representació del col·lectiu social a les assemblees , amb l ’ objectiu que el màxim nombre de socis i sòcies puguin participar i decidir en aquells aspectes relacionats amb el funcionament del Club . La transparència en les operacions econòmiques i de patrocini , la durada del mandat de la Junta Directiva o la participació dels socis i sòcies en diferents temes referents a l ’ activitat i la imatge del Club són altres dels aspectes que mereixen propostes i suggeriments del col·lectiu social del Barça . n