Barça 106 Abril - Maig del 2021 | Page 102

CAMP NOU EXPERIENCE

CAMP NOU EXPERIENCE

EL CAMP NOU ESTRENA UN TOUR PER FER DES DE CASA

El Camp Nou Live Stream Tour és una experiència en directe de 45 minuts de durada que salva les restriccions imposades per la pandèmia i obre el Club als fans d ’ arreu del món

CLIC PER COMPRAR ENTRADES
MARC PARRAMON FOTOS : © FC BARCELONA / VÍCTOR SALGADO

L a pandèmia ha generalitzat la implantació limitacions del moviment de perso-

Són conseqüències naturals de les
del teletreball , ha fet nes que també han afectat el món augmentar les gestions de la cultura , l ’ entreteniment i el a distància , fins i tot ha lleure , sectors que tenien en la presencialitat la base dels seus nego- donat a llum els àpats amb la família i amics a través d ’ una pantalla . cis . La solució no ha estat una altra