Barça 106 Abril - Maig del 2021 | Page 88

EL TESTIMONI DE THOMAS A ‘ EL PAÍS ’

EL TESTIMONI DE THOMAS A ‘ EL PAÍS ’

© MÓNICA GONZÁLEZ / EDICIONES EL PAÍS 2021

“ Alguna cosa es va trencar dins meu , no només el genoll ”

El diari El País es va desplaçar a Amarillo ( Texas ) per parlar amb Charles Thomas tan bon punt es va conèixer que seguia viu . En la primera entrevista des de la seva resurrecció , la Pantera Negra no explica els motius pels quals va estar quaranta anys desaparegut . “ Vaig sortir a fer un passeig , però ja estic de tornada ”,
VEGEU L ’ ARTICLE D ’ EL PAÍS
es limita a dir , però sí que reconeix que , després de la lesió , “ alguna cosa es va trencar dins meu , no només el genoll ”. Thomas assegura que no va tenir cap problema de drogues , “ sólo fumo tabaco ”, i explica que va perdre les cames “ a causa del fred ”, de viure anys al carrer , i perquè va trepitjar un clau oxidat .