Barça 106 Abril - Maig del 2021 | Page 30

Abans que s ’ iniciés la jornada electoral , 20.663 socis i sòcies ja havien exercit el seu dret a vot per la modalitat de vot per correu , que per primera vegada s ’ incorporava en unes eleccions a la Presidència , però aquests vots s ’ havien de validar comprovant que haguessin incorporat el pertinent i obligatori certificat de votació . Comptant que van ser 22.811 els inscrits en la modalitat per correu , que no podien votar presencialment en la jornada electoral del març , el cens electoral presencial quedava reduït en 87.479 socis i sòcies , dels quals 78.987 havien de votar a Barcelona i la resta en alguna de les seus territorials restants ( Girona , Lleida , Tarragona , Tortosa i Andorra ). Laporta era l ’ únic candidat que ja havia estat president del FC Barcelona entre el 2003 i el 2010 i ara , 18 anys després de guanyar les primeres eleccions , i onze anys després de deixar el càrrec , tornarà a dirigir el Club . Aquest cop , ha guanyat amb 3.046 vots més dels que va aconseguir en la seva primera elecció ( 27.138 ).