Barça 118 Barça 118 Desembre - Febrer del 2023 | Page 4

SUMARI

FEMENÍ

AITANA D ' OR

GENUINE

MAPI I RONALD Genuïnament Barça

1R EQUIP

L ' HORA d ' Iñaki Peña